കവിത


കവിത മുഴുവനായും വായിക്കാന്‍ വേണ്ടി..ദാ...ഇവിടെ ക്ലിക്കിയെ.. ദേ , ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്‌ .....
അതല്ലെങ്കില്‍ , View my complete profile  ക്ലിക്ക് ചെയ്തും എന്നെ contact ചെയ്യാം ...
==================================================================================
മറ്റുള്ളവരുടെ, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കവിതകള്‍..
അമൃതം
===============================================

ഒരു മയില്‍പീലിയെക്കാള്‍ മൃദുലമായ...ഒരു മയില്‍‌പീലി പോലെ നിറവാര്‍ന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കൊരിടം...