കാത്തിരിപ്പ്‌

ഞാന്‍ തഴുകി ലാളിച്ചിരുന്ന സ്നേഹമാകുന്ന
അരുവിയിലെന്‍ ജീവിത നൌകയേകമായി 
എന്‍ മനസ്സാകുന്ന പൂമരത്തില്‍
മായാ വസന്തം സൃഷ്ടിച്ച നീ എന്തി - 
നെന്നെ പിരിഞ്ഞകന്നു പോയി ?
എന്‍ ജീവിതത്തിനൊരു പുതുവര്‍ത്ഥ -
മേകിയ നിന്നോര്‍മ്മകളിലൊരു
മെഴുകു തിരിപോല്‍ ഞാന്‍ ഉരുകുന്നു
നീയാകുന്ന നദിയിലൊരു മഴയായ് പൊഴിയാ - 
നൊരു മേഘമായ്  ഞാന്‍ കാത്തു നില്‍ക്കുന്നു ..  

No comments:


ഒരു മയില്‍പീലിയെക്കാള്‍ മൃദുലമായ...ഒരു മയില്‍‌പീലി പോലെ നിറവാര്‍ന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കൊരിടം...