മറ്റു കവികള്‍

മുഴുവനായും വായിക്കാന്‍ വേണ്ടി..ദാ...ഇവിടെ ക്ലിക്കിയെ..

====================================
ഈ പേജ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു....


ഒരു മയില്‍പീലിയെക്കാള്‍ മൃദുലമായ...ഒരു മയില്‍‌പീലി പോലെ നിറവാര്‍ന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കൊരിടം...