ഞാൻ സന്ദർശിച്ച രാജ്യങ്ങൾ

ഞാൻ സന്ദർശിച്ച  രാജ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഈ പേജിൽ .......


ലിസ്റ്റ്  പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് .......

COUNTRIES I VISITED......


 1. സിങ്കപ്പൂർ 
 2. മലേഷ്യ 
 3. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക 
 4. ജപ്പാൻ 
 5. ഇന്തോനേഷ്യ 
 6. ചൈന 
 7. ഓസ്ട്രെലിയ 
 8. സ്പെയ്ൻ 
 9. റഷ്യ 
 10. ടുനീഷ്യ 
 11. ടർക്കി 
 12. ബ്രസീൽ 
 13. മാൾട 
 14. ഉക്രൈൻ 
 15. ഫിൻലാന്റ് 
 16. ഫ്രാൻസ് 
 17. ഡെൻമാർക്ക്‌ 
 18. ഇറ്റലി 
 19. ഈജിപ്ത് 


ഈ പേജ്  പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു....

No comments:


ഒരു മയില്‍പീലിയെക്കാള്‍ മൃദുലമായ...ഒരു മയില്‍‌പീലി പോലെ നിറവാര്‍ന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കൊരിടം...