ഓണം

കുളിര്‍മഞ്ഞിന്‍ നിറമുള്ള ഒരോണം വന്നേ
കുളിരേകാന്‍ മാളോരേ ഒരുങ്ങികൊള്ളൂ
കളിക്കാനും ചിരിക്കാനും വന്നേ വന്നേ
പായാരമില്ലാത്തോരോനം വന്നേ
കേരള മണ്ണിലേക്ക് ആഗതമായ്‌
ഉള്സവനാളുകള്‍ ആഗതമായ്‌
ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഞാന്‍ തനിയെ
കുറിമാനം അയച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവര്‍ക്കും
ചിങ്ങക്കുളിരിലേക്ക് ഇറങ്ങിവരൂ
ആലസ്യ കര്‍ക്കിടമേ പൊയ് വരൂ
പൂവുകള്‍ പൂക്കുന്ന കാലത്തു നീ
അരുതരുതു ചതിയരുത് മിത്രമേ നീ
ആഗതനാകുന്ന തമ്പുരാനേ
സ്വാഗതം വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു ഞാന്‍
ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകള്‍ പൊറുക്കേണമേ
ഞങ്ങളില്‍ കൃപകരുണ ചൊരിയേണമേ
കുടവയറ പെരുവയറ ഓടിവായോ
നിന്‍ കുമ്പ വീര്‍പ്പിക്കാനോടി വായോ
ഓലക്കുടയും കൂടി ചൂടി വായോ
കുമ്പി കുമ്പി കുലുങ്ങി വായോ ...
Onam orkut scraps, images, greetings

1 comment:

AJAY JOHN said...

wish you a happy onam.............

There was an error in this gadget

ഒരു മയില്‍പീലിയെക്കാള്‍ മൃദുലമായ...ഒരു മയില്‍‌പീലി പോലെ നിറവാര്‍ന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കൊരിടം...