സംഭവങ്ങൾ - കടൽ കൊല

ഈ ന്യൂസ്‌ വായിച്ചിരുന്നോ ?

ഇത് എന്റെ കപ്പല്‍ ആണ്..ഇതിലാണ് ഞാന്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.....
വളരെയധികം വേദനിക്കുന്നു.....ഇങ്ങിനെ സംഭവിച്ചതില്‍...
====================================

ഈ പേജ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു...

===============================================

1 comment:

ajith said...

വലിയ കഷ്ടമായിപ്പോയി.


ഒരു മയില്‍പീലിയെക്കാള്‍ മൃദുലമായ...ഒരു മയില്‍‌പീലി പോലെ നിറവാര്‍ന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കൊരിടം...