എന്റെ പ്രിയ പാട്ടുകള്‍ (MP3)-ഗസലുകള്‍


എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗസലുകളിലേക്ക്‌  സ്വാഗതം...
==============================================================================

  • Ghazals - Kaash - Kaash - Hariharan.mp3

  • Kaash..aandhi..Hariharan

  • Munthaas..thaajmahal...

  • Na kar......Hariharan
ഈ പേജ്  പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു....

No comments:


ഒരു മയില്‍പീലിയെക്കാള്‍ മൃദുലമായ...ഒരു മയില്‍‌പീലി പോലെ നിറവാര്‍ന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കൊരിടം...